For å hjelpe til med å velge rett utstyr har vi laget en liten guide. Dette er bare en generell guide, og vi anbefaler at du/dere tar kontakt for personlig veiledning på tlf. 989 93 646 eller epost info@surf1.no.

Wingfoiling har tatt verden med storm, og har løpet av bare noen få år blitt en megetpopulær sport. Salget av produkter til wingfoiling har hatt en nærmest eksplosiv økning, noe som i sin tur har ført til at det er kommet mange nye aktører på markedet.

Dette er for så vidt positivt, men kan samtidig gjøre det krevende for førstegangskjøpere å få oversikt ove ralle de ulike produktene, og hva slags utstyr man bør velge som nykommer i denne sporten.

I tillegg kan det være store forskjeller i kvalitet mellom ulike produsenter, der de rimeligere produktene gjerne er produsert i Asia og etterpå videresolgt under importørens eget merkenavn, mens de anerkjente merkene ofte produserer på egne fabrikker og bruker mye ressurser på testing og utvikling. De store, etablerte merkene utvikler sine produkter kontinuerlig, og deres designere jobber tett sammen med team kjørere i verdenstoppen for
å sikre at produktene er så brukervennlige og holdbare som mulig.

Forskjellen mellom riktig utstyr, med glede og mestring fra første stund, til dårlig utstyr og frustrasjonene som ofte følger med dette, kan være stor, og ettersom vi i Surf1 er overbevist om at kvalitet lønner seg i lengden så har vi valgt å bare tilby kjente varemerker som Naish, Slingshot, KT og Sabfoil.

Bakgrunn:
Wingfoiling er en relativt ny og spennende sport som tiltrekker seg utøvere fra andrebrettsporter, men også mange som ikke har erfaring med vannsport fra tidligere.

Vi har derfor valgt å dele denne veiledningen inn i tre kategorier:

 • Nybegynnere - de som har begrenset erfaring med vannsport fra før
 • Surfere - de som er, eller har vært, aktive innen surfing, windsurfing eller kitesurfing
 • Foilere - de som allerede har erfaring med foil fra surfing, windsurfing, kitesurfing, wakeboard eller SUP

Innenfor hver av disse kategoriene er det i tillegg individuelle forskjeller, der noen lærerfortere enn andre, noen er sta og gir seg aldri, mens andre er avhengige av å føle mestring fra første stund, og dette kan også ha innvirkning på valget av utstyr.

Brett:
Det finnes nå svært mange ulike brett på markedet, der en del av disse kan brukes til flere ulike foil-disipliner, for eksempel brett som kan brukes både til wingsurfing, windsurfing og SUP.

Trenden går likevel mot at man velger et rent wingfoil-brett, og disse brettene er som regel mer kompakte, og er bedre tilpasset bruk med vinge enn ovennevnte hybrid-brett.

Til nybegynnere selger vi både oppblåsbare brett og harde brett. Det kan monteres fotstropper på de fleste brettene vi selger, men for å unngå at stroppene er i veien i startfasen anbefaler vi å vente med å montere fotstropper til man føler at man har behov for dem.Oppblåsbare brett:
Fordeler:

 •  enkle å transportere
 •  myke å lande på
 •  rimeligere i innkjøp

Ulemper:

 •  Mer sagg (friksjon) før flyving, og man kan få en hardere «touch down» når manmister flyvningen.


Mange velger å starte med et oppblåsbart brett, for siden å kjøpe et hardt brett når de har passert nybegynnerstadiet og eventuelt ønsker å bytte til et mindre brett.


Harde brett:

Fordeler:

 • lengre holdbarhet
 • bedre ytelse
 •  bedre respons, med en mer direkte følelse

Ulemper:

 •  dyrere i innkjøp
 •  tar større plass både ved transport og lagring

Hvilken størrelse skal jeg velge?

Nybegynnere:

Som nybegynner er volumet din beste venn, og et brett med stort nok volum gir stabilitet og gjør det lettere å holde balansen allerede fra begynnelsen av. Tommelfingerregelen er her at man bør velge et brett med 20 til 45 liter mer volum enn egen kroppsvekt målt i kilogram, så hvis du for eksempel veier 80 kg så er det ideelt å starte med et med volum mellom 100 og 125 liter.

Ønsker man et oppblåsbart brett kan man med fordel velge et brett med noe
større volum, da større volum (og dermed tykkelse) gir et stivere brett. På bakgrunn av både egne erfaringer og tilbakemeldinger fra våre kunder anbefaler vi nybegynnere å kjøpe brett med 30 til 40 liter mer enn kroppsvekt.

Surfere:
Har ofte god brettfølelse, og de som kommer fra windsurfing og kiteboarding har i tillegg en god forståelse for vindstyrke og vindretning. For denne gruppen anbefaler vi brett med 10 til 30 liter mer enn egen kroppsvekt, så en person på 80 kg bør altså velge et brett volum fra 90 til 110 liter.

Foilere:
De som allerede foiler er gjerne de som lærer seg wingfoiling aller raskest, og for maksimal manøverbarhet starter mange med brett med volum tilsvarende egen kroppsvekt.

Vil du vite mer om valg av brett kan du gjerne lese Slingshot sin guide:
Which Wing Foil Board is Right for Me: Foil Guide | Slingshot Sports

Foil:
Foilen består hovedsakelig av fire deler: mast, fuselage, framvinge og bakvinge

Mast: den vertikale delen som forbinder brettet med foilens fuselage. Master lages som
regel av aluminum eller komposittmaterialer (karbon), og kommer i flere ulike lengder.Nybegynnere:
En kortere mast er enklere å kontrollere og gir mindre fallhøyde hvis man krasjlander, og vi anbefaler derfor å starte med en mast fra 70 til 83 cm.

Surfere og foilere:
Her er det mest vanlige å bruke en mast mellom 80 og 95 cm. En lengre mast bidrar til å gi
tidligere løft, og du kan kjøre røffere i bølger, der en lengre mast skjærer mer effektivt
gjennom bølgene enn en kort mast, og med mindre kontakt mellom brettet og bølgene.

Vi kan dele inn bruksområdene for mastelengder slik:
40-60 cm: For bruk på grunt vann og utmerket for barn å starte med

60-75 cm: Etter hvert har 70-75 cm mer eller mindre blitt en standard for nybegynnerfoil, og dessuten ofte brukt av de som surfer i bølger

75-85 cm: Freeride og high performance freestyle, der mange proffer sverger til en mastelengde i dette segmentet, og spesielt til freestyle og hopping
85-95 cm:

Freeride og freerace. For dem som er ute etter en mer effektiv mast for tidlig

flyvning, cruising og fart

95 -105 cm: Benyttes av de som primært er ute etter fart i racing-disiplinene

Fuselage:Dette er den langsgående delen som forbinder framvingen og bakvingen, og nedre del av masten festes i fuselage. Disse lages som regel i aluminium, men finnes også i komposittmateriale (karbon).

Fuselages kommer i ulike lengder, og valg av lengde påvirker stabiliteten og
svingeegenskapene til foilen. For nybegynnere er det en fordel å velge en lengre fuselage, men også de som er ute etter fart foretrekker gjerne dette, siden lengre fuselage gir bedre stabilitet. På den annen side gir en kortere fuselage bedre svingeegenskaper, og brukes for eksempel av dem som surfer i bølger.

Framvinge:


Dette er den store vingen foran på foilen, og den har stor betydning for løft og fart, og for hvor gode svinge- og glideegenskaper en foil har.

Moderne foiler kan deles inn i low-aspect, mid-aspect og high-aspect, og hva man velger avhenger av bruksområde. En low-aspect foil har frontvinge som er kort og stump, mens en high-aspect har en lang og smal frontvinge, og mid-aspect er en mellomting av disse.

Low-aspect foiler egner seg meget godt for nybegynnere og for dem som enkelt vil komme opp og “fly”.

Slike foiler gjør det dessuten mulig å ta krappere svinger enn en tilsvarende high-aspect foil, og de kan derfor også brukes bak en båt (wakefoil).

High-aspect foiler har best glideegenskaper og høyest toppfart. De egner seg også spesielt godt for pumping i bølger, og for alle som ønsker å gli fort og lett gjennom vannet. Flere av de mye modellene av high-aspect foiler har blitt lettere å lære på, og mange vil også kunne starte med en foil denne typen, for dermed å få en raskere progresjon enn hva de ville fått  med en low-aspect foil.

Vi anbefaler nybegynnere å starte med en low-aspect foil for å komme enklest mulig i gang, mens de som har erfaring med foil fra tidligere kan velge type foil etter behov og egne preferanser.

Når det gjelder valg av størrelsen på foil så kan man generelt si at en stor foil vil gi tidligere øft og være mer stabil enn en mindre foil, der den sistnevnte ofte er raskere og gir mer kontroll i sterkere vind. I tillegg bør man ta hensyn til brukerens vekt, der en større og tyngre person bør ha en større foil enn en lettere person.

En nybegynner opp til 70 kg bør ha en foil med totalt flatemål (surface area) mellom 1500 og 1700 cm2, personer mellom 70 og 90 kg bør ha fra 1600 til 2100 cm2, mens personer over 90 kg bør starte på en foil med flatemål over 2000 cm2.

Surfere:
Kan gjerne gå noe ned i størrelse, og tilpasse foilen til sin surfestil.

Foilere:
Har erfaring med foil fra før, og har ofte dannet seg et godt bilde av hva slags type og størrelse på foil som de har behov for.


Bakvinge:


Ofte kalt stabilizer eller stabilisator, og som navnet indikerer så er den med på å stabilisere foilen. Bakvingen påvirker ikke bare stabiliteten til foilen, men vil også i høy grad hainnvirkning på foilens fart, måten foilen løfter seg ut av vannet på, og hvordan den svinger.

Pakkene som tilbys fra våre leverandører er nøye satt sammen, slik at front- og bakvinger matcher hverandre både i type og størrelse. Skulle man senere ønske å endre foilens egenskaper så er det fullt mulig å bytte ut komponenter etter behov.

VingeDet finnes i dag mange ulike vinger. Vinger med harde eller myke håndtak, med bom, med eller uten vindu, forskjellig stivhet, ulike materialer etc. Men det viktigste for nybegynnere er likevel å velge riktig størrelse på vingen, og man bør da ta utgangspunkt i kroppsvekt og hvor mye det som regel blåser der man vil drive med wingfoiling.

Hvis det oftest blåser mellom fem og åtte meter pr. sekund bør en person på 80 kg velge en vinge mellom 6,0 og 7,0 m2. Blåser det derimot syv til ti meter pr.sekund kan man i stedet velge en vinge mellom 4,5 og 5,5 m2.


Man vil kunne komme langt med bare én vinge, men hvis vingen er for liten i forhold til vindstyrken vil det være praktisk talt umulig å fly, mens i mye vind vil en stor vinge være vanskelig å styre og holde kontroll over. Derfor har mange aktive wingfoilere minst to vinger i sin utstyrsgarderobe.

Windfoilzone har laget en god artikkel om valg av størrelse som du kan lese her:
What Size Inflatable Wing Should I Buy for Wing Foil/Surf? - WindFoil Zone

VING STØRRELSE VIND STYRKE      
3m² 20-45 knop
4m² 14-30 knop
5m² 10-25 knop
6m² + 8-18 knop

Tilbehør:

Leash for vinge:

For å ikke miste vingen så trenger man en leash. Her finnes det ulike varianter, der noen kan festes rundt håndeleddet, mens andre har et midjebelte. Leasher finnes i flere ulike lengder, og en stor vinge vil kreve en noe lengre leash enn en mindre vinge. Som regel følger det en leash med til vingen.

Leash til brett:

Det finnes også her ulike typer leasher, med feste ved ankelen, rundt kneet eller rundt midjen. Disse leashene tilbys i ulike lengder, men 6 fot og 8 fot er de mest vanlige. Hva man velger her er i høy grad en smakssak.

Pumpe:
For å pumpe opp vingen trenger man en pumpe. Produsentene bruker ulike varianter av tilkobling. De fleste sender med et adapter, slik at de fleste pumper fungerer om hverandre.

T-Nuts:


For å feste foilen til brettet trenger du såkalte T-nuts, og dette er muttere som passer nede i kassettene i brettet. Det vanlige er at man trenger fire slike muttere, og boltene som fester masten til brettet skrus siden inn i disse mutterne.

Boltene varierer i type og lengde mellom ulike foilsystemer og produsenter, og kjøper man deler til foil løst så følger ikke alltid disse
boltene med.

Vedlikehold
For å forlenge levetiden til utstyret så anbefales det å følge noen enkle rutiner.

Brett:
Skader på harde brett oppstår først og fremst på land og under transport, og en boardbag vil kunne beskytte brettet mot slag og forhindre riper. I sjeldne tilfeller kan det oppstå skade på lakk/gelcoat hvis et fuktig brett ligger i en boardbag over lengre tid, og for å unngå dette bør brettet tas ut av boardbagen så snart man kommer hjem, slik at brett og bag kan tørke.

Vinge:
For lengst mulig levetid anbefaler vi at vingen tørkes etter bruk. Skyll gjerne vingen med
ferskvann etter endt sesong, og la den tørke helt før den pakkes bort.

Foil:

Bolter og muttere er utsatt for både sand og salt, og det vil være en fordel å skylle og tørke
av disse av og til. Bolter bør dessuten smøres med vannfast fett (grease) når foilen skal
monteres.

Sikkerhet:


Våtdrakt:
Som nybegynner dunker man stadig borti foilen og man kan lett få kutt på beina eller andre kroppsdeler. En våtdrakt med lange bein anbefales derfor til å begynne med. En god våtdrakt vil også holde deg varm, og gjør at du sparer på energien slik at du kan holde på lengre.


Impact vest:
Man må regne med en del knall og fall i starten, og det vil alltid være en viss fare for å skade seg, men med en impact vest vil du få beskyttelse for overkroppen. I tillegg gir en impact vest ekstra flytekraft, noe som gjør det lettere å holde seg flytende hvis uhellet skulle være ute.

Hjelm:

Generelt:

Wingfoiling er en ganske ny sport, og det dukker stadig opp nye merker og produsenter som vil inn på markedet, med produkter som ikke alltid er så gode eller holdbare.

Mange etterspør komplette pakker til lavpris, og selv om det kunne være fristende å kontakte produsenter i Kina og få dem til å lage noe slikt for oss (og til og med få vårt eget navn og ogo på) er konklusjonen at disse produktene ikke kan måle seg med de som kommer fra de store, etablerte produsentene.

De kjente produsentene har fordelen av å ha egne designere som jobber kontinuerlig med utvikling, og de samarbeider med de beste underleverandørene for å finne egnede materialer og produksjonsmetoder.

Ettersom de største produsentene også jobber tett sammen med profesjonelle utøvere av sporten så kan de teste et stort antall protyper i løpet av kort tid, og få rask tilbakemelding på hva som kan og bør forbedres.

Vi har erfart at rimelige “pakkeprodukter” ikke bare gjør læringsprosessen unødvendig langog kronglete, men også dyrere, da mange av disse produktene har vist seg å ha begrenset levetid.

For å spare både oss selv og våre kunder for slikt så fører vi derfor kun produkter fra ledende merker som Naish, Slingshot, Sabfoil og Ensis.

Håper dette var noe til hjelp og starten på en nytt eventyr starter: 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og motta eksklusive tilbud og nyheter før alle andre!